طراحی نرم افزار

طراحی نرم افزار های کاربردی تحت ویندوز و تحت شبکه . طراحی و برنامه نویسی انواع نرم افزارهای کاربردی , اتوماسیون اداری , مالی , آموزشی , ومدیریتی

آنالیز - طراحی اجرا و برنامه نویس انواع نرم افزار های کاربردی > بانک اطلاعاتی , سازمانی , مالی ,مدیریتی و ... تحت ویندوز (تک و شبکه) با آخرین تکنولوژی

نرم افزار مالی سیم

طراحی وب سایت املاک

نرم افزار مدیرت آموزشگاه نما

نرم افزار مدیرت آموزشگاه نما

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت

آنالیز - طراحی اجرا و برنامه نویس انواع نرم افزار های کاربردی > بانک اطلاعاتی , سازمانی , مالی ,مدیریتی و ... تحت ویندوز (تک و شبکه) با آخرین تکنولوژی

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت

NET
  • ریال 250,000,000
جزییات

نرم افزار مدیریت پروژه عمرانی و ساختمانی

CPM
  • ریال 17,500,000
جزییات

نرم افزار مدیرت آموزشگاه نما

Nama
  • ریال 35,000,000
جزییات

نرم افزار مالی سیم

Siem
  • ریال 25,000,000
جزییات