طراحی نرم افزار

طراحی نرم افزار های کاربردی تحت ویندوز و تحت شبکه . طراحی و برنامه نویسی انواع نرم افزارهای کاربردی , اتوماسیون اداری , مالی , آموزشی , ومدیریتی

آنالیز - طراحی اجرا و برنامه نویس انواع نرم افزار های کاربردی > بانک اطلاعاتی , سازمانی , مالی ,مدیریتی و ... تحت ویندوز (تک و شبکه) با آخرین تکنولوژی

نرم افزار مالی سیم

طراحی وب سایت املاک

نرم افزار مدیرت آموزشگاه نما

طراحی وب سایت شهری

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت

طراحی وب سایت گوناگون

آنالیز - طراحی اجرا و برنامه نویس انواع نرم افزار های کاربردی > بانک اطلاعاتی , سازمانی , مالی ,مدیریتی و ... تحت ویندوز (تک و شبکه) با آخرین تکنولوژی

نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت

NET
  • ریال 51,500,000
جزییات

نرم افزار مدیریت پروژه عمرانی و ساختمانی

CPM
  • ریال 400,000,000
جزییات

نرم افزار مدیرت آموزشگاه نما

Nama
  • ریال 300,000,000
جزییات

نرم افزار مالی سیم

Siem
  • ریال 117,500,000
جزییات